Betalen

 


Per 12 oktober 2020 dragen wij onze declaraties over aan Infomedics. 
Heeft u recht op een vergoeding vanuit uw tandarts aanvullende verzekering, dan zal Infomedics uw kosten eerst aanbieden bij uw zorgverzekering. 
Uw eventuele eigen bijdrage krijgt u op factuur aangeleverd op uw emailadres of per post thuis gestuurd. Deze factuur dient u te betalen aan Infomedics.
Voor meer informatie over Infomedics verwijzen u door naar de website www.infomedics.nl 

CZ is een uitzondering.  Bent u verzekerd via CZ, dan dragen wij de declaraties rechtsreeks over aan CZ.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.